Mostrando ítems 1-100 de 146

  Aiyong Qi (1)
  An Xue-li (1)
  Bai Bin (1)
  Ban, T. (1)
  Bi, Y. (1)
  Bin Bai (1)
  Bonjean, A.P.A. (1)
  Braun, H.J. (1)
  Brennan, J.P. (2)
  Cai, S.B. (1)
  Cao Jun-Mei (1)
  Chen Dong-Sheng (7)
  Chen Dongsheng (2)
  Chen Fang (1)
  Chen Feng (5)
  Chen Jing (2)
  Chen Tianyou (1)
  Chen X.M. (1)
  Chen Xiao (1)
  Chen Xin-Min (12)
  Chen xin-min. (1)
  Chen, F. (4)
  Chen, Feng (1)
  Chen, L. (1)
  Chen, X. (2)
  Chen, X.M. (4)
  Cheng Xiang (2)
  Chunqin Zou (1)
  Chunying Xu (1)
  Cui Guo-Hui (1)
  Cui, D.Q. (1)
  Cuifen Wang (1)
  Daqun Liu (1)
  De Leon, C. (1)
  Desen Wang (1)
  Dong Jiarr-Li (1)
  Du Jiuyuan (1)
  Duan, X.Y. (1)
  Dubcovsky, J. (1)
  Fan Zhe-ru (1)
  Feng, B. (1)
  Fengmei Gao (1)
  Fohong, W. (1)
  Fu Ti-Hua (1)
  Fujimaki, H. (1)
  Fuyun Ding (1)
  Gang Zhou (2)
  Gao, Y.C. (1)
  Ge Jian-gui (2)
  Ge Xiu-Xiu (1)
  Ge, X.X. (1)
  Geng Hong-wei (2)
  Geoffroy D'humieres (1)
  George, M.L.C. (2)
  Ginkel, M. Van (4)
  Granados, G. (1)
  Guihong Yin (1)
  Guoyou Ye (1)
  H Yoshida (1)
  Han Li-Ming (1)
  Han, Y.L. (1)
  He Ming-Qi (1)
  He Sheng-mei (2)
  He Zhonghu (124)
  He, Xinyao (3)
  Hisashi Yoshida (1)
  Hu Feng-ling (2)
  Hu Jia (1)
  Hua, C. (1)
  Huang Cheng-Yan (1)
  Huang Gang (1)
  Huang, F. (1)
  Huang, G.Z. (1)
  Huang, J. (1)
  Huazhong Zhu (1)
  Huerta-Espino, J. (1)
  International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT) (1)
  Iwata, H. (1)
  Jeffers, D.P. (1)
  Ji Wan-Quan (1)
  Jia Ji-zeng (1)
  Jia, Q. (1)
  Jian-Jun Liu (1)
  Jianbing Yan (3)
  Jiang Wen-wu (1)
  Jiankang Wang (1)
  Jianwei Tang (1)
  Jikun Huang (1)
  Jin, S. (1)
  Jing, Z.B. (1)
  Jun Yan (5)
  Justin Yifu Lin (1)
  Kikuchi, F. (1)
  Kiribuchi-Otobe, C. (1)
  Klatt, A.R. (1)
  Kong, L. (1)
  Lan Wang (1)
  LAN, CAIXIA (4)
  Larroque, O.R. (1)
  Lauderdale, J. (1)