Now showing items 1-2 of 2

  • Article

   Aegilops tauschii draft genome sequence reveals a gene repertoire for wheat adaptation 

   Genyun He; Jizeng Jia; Shancen Zhao; Xiuying Kong; Yingrui Li; Guangyao Zhao; Weiming He; Appels, R.; Pfeifer, M.; Yong Tao; Xueyong Zhang; Ruilian Jing; Chi Zhang; Youzhi Ma; Lifeng Gao; Chuan Gao; Spannagl, M.; Mayer, K.F.X.; Dong Li; Shengkai Pan; Fengya Zheng; Qun Hu; Xianchun Xia; Jianwen Li; Qinsi Liang; Jie Chen; Wicker, T.; Caiyun Gou,; Hanhui Kuang; Yadan Luo; Keller, B.; Qiuju Xia,; Peng Lu; Junyi Wang; Hongfeng Zou; Rongzhi Zhang; Junyang Xu; Jinlong Gao; Middleton, C.; Zhiwu Quan; Guangming Liu; Jian Wang; Huanming Yang; Xu Liu; He Zhonghu; Long Mao; Jun Wang (Nature Publishing Group, 2013)
  • Article

   Agriculture: Feeding the future 

   McCouch, S.; Baute, G.J.; Bradeen, J.; Bramel, P.; Bretting, P.K.; Buckler, E.; Burke, J.M.; Charest, D.; Cloutier, S.; Cole, G.; Dempewolf, H.; Dingkuhn, M.; Feuillet, C.; Gepts, P.; Grattapaglia, D.; Guarino, L.; Jackson, S.; Knapp, S.; Langridge, P.; Lawton-Rauh, A.; Lijua, Q.; Lusty, C.; Michael, T.; Myles, S.; Naito, K.; Nelson, R.L.; Pontarollo, R.; Richards, C.M.; Rieseberg, L.; Ross-Ibarra, J.; Rounsley, S.; Hamilton, R.S.; Schurr, U.; Stein, N.; Tomooka, N.; Knaap, E. van der; Tassel, D van; Toll, J.; Valls, J.; Varshney, R.K.; Ward, J.; Waugh, R.; Wenzl, P.; Zamir, D. (, 2013)