Now showing items 1-2 of 2

  • Article

   MARPLE, a point-of-care, strain-level disease diagnostics and surveillance tool for complex fungal pathogens 

   Radhakrishnan, G.V.; Cook, N.M.; Bueno-Sancho, V.; Lewis, C. M.; Persoons, A.; Debebe, A.; Heaton, M.; Davey, P.E.; Abeyo Bekele Geleta; Alemayehu, Y.; Badebo, A.; Barnett, M.; Bryant, R.; Chatelain, J.; Xianming Chen; Suomeng Dong; Henriksson, T.; Holdgate, S.; Justesen, A.F.; Kalous, J.; Zhensheng Kang; Laczny, S.; Legoff, J.P.; Lesch, D.; Richards, T.; Randhawa, H.S.; Thach, T.; Meinan Wang; Hovmoller, M.S.; Hodson, D.P.; Saunders, D.G.O. (BioMed Central, 2019)
  • Article

   OsLG3 contributing to rice grain length and yield was mined by Ho-LAMap 

   Jianping Yu; Haiyan Xiong; Xiaoyang Zhu; Hongliang Zhang; Huihui Li; Jinli Miao; Wensheng Wang; Zuoshun Tang; Zhanying Zhang; Guoxin Yao; Qiang Zhang; Yinghua Pan; Xin Wang; M.A.R. Rashid; Jinjie Li; Yongming Gao; Zhikang Li; Weicai Yang; Xiangdong Fu; Zichao Li (BioMed Central, 2017)