Show simple item record

Türkiye’de yerel buğday popülasyonlarının durumu ve yerel buğday ureten ureticilerin uretim kararlarında etkili olan faktörlerin belirlenmesi

Author: Kan, M.
Author: Kucukcongar, M.
Author: Morgounov, A.
Author: Keser, M.
Author: Ozdemir, F.
Author: Muminjanov, H.
Author: Qualset, C. O.
Year: 2017
URI: https://hdl.handle.net/10883/19424
Abstract: Türkiye önemli gen merkezlerinden biri olup aynı zamanda buğdayın anavatanı konumundadır. Anadolu’da 10.000 yıllık bir tarihi olan buğdayın stratejik bir ürün olmasının yanı sıra kültürel bir mirastır. Bu kültürel miras ve genetik çeşitlilik teknolojideki ilerlemeler, girdi kullanımındaki artış, artan nüfus, daha fazla verim ve daha fazla ekonomik kazanç elde edinme isteği gibi nedenlerle yerini yeni modern buğday çeşitlerine bırakmış, yani genetik erozyona uğramıştır. Bu çalışma ile ekim alanları daralmış yerel buğday popülasyonlarını (YBP) üreten üreticilerin bu popülasyonları üretmeye devam etmelerinde etkili olan faktörler ortaya konulmaya çalışmıştır. Çalışma 2009-2014 yıllarında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, CIMMYT ve ICARDA tarafından koordine edilen IWWIP (International Winter Wheat Improvement Program-Uluslararası Kışlık Buğday Geliştirme Programı) çatısı altında ve son 2 yılında FAO işbirliğinde Türkiye’de 65 ilde yürütülmüştür. “Gayeli Örnekleme Yöntemi” ile belirlenen yerleşim yerlerinde toplam 1873 yerel buğday üreticisi ile yüz yüze anket soru formları doldurulmuştur. Sonuç olarak, Türkiye’de yerel buğday popülasyonlarının hala dağlık ve tarımsal faaliyetlerin daha çok geleneksel sistemlerle yapıldığı alanlarda kendi ihtiyacını karşılamak amacı ile üretilmekte olduğu belirlenmiştir. Geleneksel tat ve lezzet ile hayvancılık faaliyetlerinin bu popülasyonun devam etmesindeki en önemli etkenler olduğu ortaya konulmuştur.
Format: PDF
Language: (Other)
Publisher: Gaziosmanpasa University
Copyright: CIMMYT manages Intellectual Assets as International Public Goods. The user is free to download, print, store and share this work. In case you want to translate or create any other derivative work and share or distribute such translation/derivative work, please contact CIMMYT-Knowledge-Center@cgiar.org indicating the work you want to use and the kind of use you intend; CIMMYT will contact you with the suitable license for that purpose.
Type: Article
Country focus: Turkey
Place of Publication: Turkey
Pages: 54-64
Issue: 2
Volume: 34
DOI: 10.13002/jafag4225
Keywords: Wheat Landrace Populations
Keywords: Producer Decision
Agrovoc: WHEAT
Agrovoc: GENETIC RESOURCES
Agrovoc: GENETIC EROSION
Agrovoc: LAND RACES
Agrovoc: PLANT POPULATION
Journal: Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Wheat
    Wheat - breeding, phytopathology, physiology, quality, biotech

Show simple item record